Policyjna delegacja oddaje cześć pamięci pomordowanych i poległych Policjantów

Dziś 24 lipca z okazji Święta Policji na cmentarzu przy ul. Agrykola delegacja w składzie:  mł. insp. Robert Muraszko, podinsp. Edward Szydłowski oraz podinsp. Tomasz Piaskowski – zapaliła symboliczne znicze pod Krzyżem Katyńskim. Znajduje się tam tablica upamiętniająca poległych i pomordowanych Policjantów.

Tego dnia kwiaty złożono również przy tablicy upamiętniającej Józefa Franczuka policjanta zamordowanego przez NKWD w 1940 roku – ojca elblążanki pani Marii Sadłowskiej.

Druga z wymienionych tablic jest na terenie Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Grottgera. Tam też zasadzony jest symboliczny Dąb Pamięci.

Święto Policji w Polsce

Święto Policji – polskie święto obchodzone 24 lipca przez Policję, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995, przy nowelizacji ustawy o Policji. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.

Święto Policji przypada w rocznicę powołania w 1919 polskiej Policji Państwowej (PP).

Kalendarium
  • 24 lipca 1919 – powołanie Policji Państwowej (istniejącej do 15 sierpnia 1944),
  • 7 października 1944 – powołanie Milicji Obywatelskiej (MO); Święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa obchodzono 7 października do 1989 roku,
  • 6 kwietnia 1990 – ponowne powołanie Policji,
  • 21 lipca 1995 – ustanowienie Święta Policji (24 lipca).
Policyjna delegacja oddaje cześć pamięci pomordowanych i poległych Policjantów
Policyjna delegacja oddaje cześć pamięci pomordowanych i poległych Policjantów
Policyjna delegacja oddaje cześć pamięci pomordowanych i poległych Policjantów
Policyjna delegacja oddaje cześć pamięci pomordowanych i poległych Policjantów
Policyjna delegacja oddaje cześć pamięci pomordowanych i poległych Policjantów
Policyjna delegacja oddaje cześć pamięci pomordowanych i poległych Policjantów

Komentarze