Elżbieta Gelert - Antoni Czyżyk - Jerzy Wcisła - kandydatami PO do Parlamentu z okręgu 34.

Elżbieta Gelert i Antoni Czyżyk ubiegać się będą z list PO o mandat Posła na Sejm RP. Jerzy Wcisła kandydatem Platformy Obywatelskiej do Senatu.

Zarząd okręgu elbląskiego PO rekomendował trzech polityków z Elbląga, na listy tej partii w jesiennych wyborach parlamentarnych. Cała trójka znanych w Elblągu polityków Platformy Obywatelskiej ma szansę dostać się do Parlamentu, o ile wyniki wyborów okażą się przychylne tej partii.

Elżbieta Gelert ma 60 lat. Urodziła się w Gdańsku ale całe swoje życie związała z Elblągiem. W 1984 ukończyła studia na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu, a w 1996 studia podyplomowe z zarządzania Szpitalami w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2002 do 2005 była radną rady miasta w Elblągu. W 2005 z ramienia PO została wybrana na senatora VI kadencji w okręgu elbląskim. W wyborach samorządowych w 2006 uzyskała mandat radnej miasta, na skutek czego utraciła mandat senatora. W 2010 ponownie wybrana na radną Elbląga. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskała mandat poselski jako kandydatka z listy PO. Jest szefową Platformy Obywatelskiej RP powiatu elbląskiego.  

Życie zawodowe Elżbiety Gelert to praca w szpitalach. Pracowała w szpitalu we Fromborku i Bartoszycach, a w 1998 objęła stanowisko dyrektora generalnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i zajmuje je do dziś. E. Gelert była wielokrotnie nagrodzona i wyróżniona, doceniona jako manager jednego z najlepszych szpitali w Polsce.

Jerzy Wcisła ma 57 lat. Urodził się w Grodzicznie k. Iławy. Ukończył Gdański Instytut Teologiczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek Katolickie Nauczanie Społeczne, praca dyplomowa: Prawo własności środków produkcji w świetle dokumentów społecznego nauczania Kościoła, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wydział Nauk Społecznych, kierunek politologia, specjalność: studia europejskie, praca dyplomowa: Polska w systemie Międzynarodowych Dróg Wodnych w Europie.

Od 2001 związany z Platformą Obywatelską; współzałożyciel elbląskich struktur PO. Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu Elbląskiego Platformy Obywatelskiej, członek Rady Regionalnej Regionu Warmińsko-Mazurskiego PO; założyciel Platformy Stutysięczników – forum samorządowe 25 miast wielkości od 100 do 200 tys. mieszkańców. (2004 r.).

Obecnie Jerzy Wcisła jest Przewodniczącym Rady Miasta Elbląg.

Antoni Czyżyk.W 1986 roku został absolwentem Politechniki Gdańskiej. Wcześniej ukończył organizowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki – Centralny Ośrodek Metodyki i Upowszechniania Kultury kurs kwalifikacyjny II stopnia z dziedziny tańca. Jest menedżerem kultury. Od lat związany z elbląską kulturą – początkowo jako instruktor i jeden z założycieli Elbląskiego Klubu Tańca „Jantar”, aktualnie jako dyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, radny Rady Miasta Elbląg.

A. Czyżyk jest międzynarodowym sędzią tanecznym i trenerem elbląskiej Formacji Standardowej „Lotos-Jantar”, mających na swoim koncie tytuł Mistrzów Świata. Całe jego życie to działanie i ciężka praca. Dzięki pasji i wytrwałości udało mu się zrobić wiele dla polskiego ruchu tanecznego. Z tańcem związał swoje życie.

Życie Czyżyka to także działalność związana pracą na stanowisku najpierw zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, a obecnie dyrektora zarządzającego tą placówką, funkcjonującą dziś jako Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”. Sukcesywnie uzupełniał swoje wykształcenie o studia w zakresie prawno-menadżerskim. Wciąż też podwyższa swoje umiejętności związane z nauczaniem – ukończył więc studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego oraz odbył kurs dla nauczycieli.

Komentarze