Zakończyły się roboty drogowe związane z przebudową ulicy Częstochowskiej. Aktualnie trwają odbiory branżowe inwestycji, które potrwają do początku sierpnia.

Zakres przedsięwzięcia obejmował przebudowę jezdni ulicy Częstochowskiej wraz ze skrzyżowaniami, przebudowę i budowę chodników i zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulic.

Wartość robót zrealizowanych przez firmę TUGA wynosiła  1 954 240,52 zł.

Zakończyły się roboty drogowe związane z przebudową ulicy Częstochowskiej. Aktualnie trwają odbiory branżowe inwestycji
Zakończyły się roboty drogowe związane z przebudową ulicy Częstochowskiej. Aktualnie trwają odbiory branżowe inwestycji
Zakończyły się roboty drogowe związane z przebudową ulicy Częstochowskiej. Aktualnie trwają odbiory branżowe inwestycji
Zakończyły się roboty drogowe związane z przebudową ulicy Częstochowskiej. Aktualnie trwają odbiory branżowe inwestycji

Komentarze