W Zakładzie Utylizacji Odpadów odbyło się dziś oficjalne podpisanie porozumień w sprawie zagospodarowania odpadów. Porozumienia zawarte zostały przez Prezydenta Elblaga Witolda Wróblewskiego z samorządowcami z powiatu elbląskiego i braniewskiego.

Dzięki temu Elbląg będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów ze wszystkich gmin Regionu Północnego. Zawarcie międzygminnych porozumień było warunkiem koniecznym w realizowanym projekcie, w wyniku którego elbląski Zakład Utylizacji Odpadów pozyskał 3,2 miliona na zakup nowoczesnego urządzenia do segregacji odpadów.

Zawarte dokumenty dadzą również możliwość ubiegania się o kolejne pieniądze na rozwój elbląskiego zakładu, który już jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Podpisane porozumienia będą obowiązywały do 2033 roku.

Komentarze