Wykonawca robót zamontował już nowe dylatacje na obiekcie (6 szt.). Trwają przygotowania podłoża płyty pomostu do ułożenia warstwy wiążącej – w obszarze wyciętych fragmentów płyty pomostu tj. przy dylatacjach, oraz warstwy ścieralnej na całej płycie pomostu.

Równolegle trwa wykonywanie wzmocnień belek głównych obiektu oraz ubytków w betonie elementów konstrukcyjnych.

Zgodnie z umową termin wykonania robót to 15 wrześni a2015 roku, Prezydent Witold Wróblewski  zabiega jednak, aby jeszcze w lipcu na wiadukcie przywrócony został ruch pojazdów.

Komentarze