W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu przystąpił do realizacji Ogólnopolskiego  projektu edukacyjnego pod patronatem IPN : „O tym nie można zapomnieć … spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów”.

Udział w projekcie dostarczył  uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej – zbudowanej w Niemczech – opartej na nacjonalizmie i rasizmie oraz powstałej w ZSRR – odwołującej się do komunizmu i pojęciu klasy.

Uczniowie chętni do udziału w projekcie dobrali się sami w czteroosobowe zespoły. Ich zadaniem było zgromadzenie materiału notacyjnego, stanowiącego punkt wyjścia do refleksji na temat konsekwencji społecznych i psychologicznych ustroju totalitarnego. Nauczyciel i uczniowie odnaleźli i skontaktowali się ze świadkami historii – kobietami, które przebywały w łagrze i nagrali z nimi wywiady. Uczestnicy zaprezentowali wywiady w czasie podsumowania działań projektowych na konferencji w Warszawie. Projekt miał pokazać, w jaki sposób odbierają i doświadczają świata kobiety, jakimi wartościami się kierują, w jaki sposób wojna wpłynęła na ich dalsze losy.

Głównym celem projektu było zebranie notacji od świadków historii.

Za realizację programu w szkole odpowiadała jego koordynator – Joanna Pawlukowicz, a później Katarzyna Jankowska.

Nagrodą dla zespołu, który otrzyma najwyższe oceny za nagrane notacje jest udział w wyjeździe do miejsca pamięci – byłego obozu w Ravensbrück.

I tak się stało! Drużyna, – która przeprowadziła wywiad z p. Marią Sadowską pt.: „Ocalić od zapomnienia – Ocalona z Państwa Demonów” – w składzie:

  • Izabela Jasińska
  • Alicja Korkosz
  • Sylwia Miśta
  • Agata Masalska,

zdobyła WYRÓŻNIENIE!!!

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy tak chętnie realizowali z nami ten program. To nasz wspólny sukces!

Autor: Joanna Pawlukowicz i Katarzyna Jankowska,
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Komentarze