Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach działań „Bezpieczne wakacje” policjanci czuwać będą nad bezpieczeństwem na drogach i nad wodą. Już dzisiaj przestrzegamy o rozsądku podczas kąpieli. Nie wchodźmy po alkoholu do wody. Dziś zaczyna się pierwszy weekend wakacji. Policjanci strzec będą bezpieczeństwa m.in. tych, którzy wyruszą na wakacyjne wyjazdy.

Wakacje to czas, w którym wybieramy się w podróże, zarówno własnymi środkami transportu, jak i autokarami. Dlatego również w tym zakresie zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Wysyłając swoje dzieci na kolonie, zamówmy kontrole autobusu. Policjanci bardzo skrupulatnie sprawdzą stan techniczny i w przypadku ujawnienia nieprawidłowości, uniemożliwią wyjazd takiemu pojazdowi.

W ostatnich dniach roku szkolnego policjanci z całego województwa warmińsko-mazurskiego odwiedzali uczniów przypominając o zasadach bezpiecznego zachowania oraz zagrożeniach z jakimi mogą się spotkać podczas wakacji.

W klasach młodszych funkcjonariusze omawiali szczególnie treści z zakresu bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w podróży a także zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Policjanci z ruchu drogowego w ostatni dzień roku szkolnego pilnowali, aby droga do szkoły była bezpieczna.

Komentarze