W imieniu Stowarzyszenia ESWIP zapraszamy na konferencję pn. „Samorząd i organizacje – gotowi na model”, poświęconą współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie m. in. Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – opracowany na zlecenie Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawione zostaną dobre praktyki współpracy obu sektorów.

Uczestnicy spotkania będą mieli także okazję wzięcia udziału w warsztatach poświęconych zlecaniu zadań publicznych organizacjom, partnerstwom lokalnym i projektowym czy rewitalizacji, prowadzonych przez ekspertów i praktyków w danej dziedzinie.

Podsumowane zostaną efekty projektu „Modelowy Samorząd”, realizowanego przez Stowarzyszenie ESWIP w partnerstwie z Miastem Elbląg, Gminą Elbląg i Gminą Tolkmicko, którego celem było wzmocnienie współpracy samorządu z organizacjami.

Przedstawiony zostanie także Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020, który jest szansą pozyskania środków na realizację partnerskich projektów w najbliższych latach.

W programie konferencji przewidziano również uroczyste powołanie Partnerstwa na rzecz rozwoju społecznego w Elblągu, które powstało z myślą o rozwoju Elbląga z wykorzystaniem środków unijnych w latach 2014-2020.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno przedstawicieli sektora pozarządowego – liderów, członków, wolontariuszy, sympatyków, przedstawicieli samorządów lokalnych, radnych, jak i wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2015 r., o godz. 10.00 w siedzibie Ratusza Staromiejskiego w Elblągu (ul. Stary Rynek 25).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa na adres mailowy a.kazimierowska@eswip.pl, lub kontakt telefoniczny z Anną Kazimierowską, pod nr tel. 55 236 27 16.

Szczegółowy program konferencji przekazujemy Państwu w załączeniu. Jest on również dostępny na stronach www.eswip.pl i www.centrumelblag.pl.

Podmioty, które chcą zaprezentować swoje materiały promocyjne lub z realizacji projektów, prosimy o zabranie ich ze sobą na spotkanie. Będzie możliwość ich ekspozycji.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie ESWIP w ramach projektu „Modelowy Samorząd”

Komentarze