Elbląg: Szkolne procedury… i kontakty z policją

0
209

„Szkolne procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją…” to tytuł 40 stron opracowania. Powstało ono przy współpracy: elbląskiej Policji, Urzędu Miejskiego, Gimnazjum nr 6 w Elblągu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu.  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż projekt ten był realizowany z partnerami z miasta Berkovitsa w Bułgarii od maja 2013 roku do czerwca 2015r. Obecnie jest on finalizowany wizytą strony bułgarskiej w Elblągu.

Wydane opracowanie zawiera zbiór procedur postępowania oraz strategię działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży. Poradnik podzielony jest na zagadnienia tematyczne oraz  algorytmy postępowania. Określono w nim 21 sytuacji, które mogą zdarzyć się w szkole, ale i poza nią. Czytamy tu m.in. o  tym jak działać  w sytuacji gdy mamy do czynienia z przemocą i agresją wśród uczniów, gdy zostaną znalezione narkotyki lub inne niebezpieczne substancje lub gdy uczeń jest pod wpływem takich substancji lub alkoholu.

– Dzięki programowi stworzyliśmy pewną „koalicję” w celu przeciwdziałania zagrożeniom jakie mogą spotkać dzieci i młodzież – mówi kom. Rafał Popławski koordynator projektu z ramienia Policji. – To długofalowa współpraca profilaktyczno wychowawcza, dzięki której możliwe jest skuteczne reagowanie i ograniczanie zjawisk patologii.

Poradniki w tym tygodniu trafią do wszystkich szkół na terenie Elbląga. Ich nakład to 500 egzemplarzy. Poradnik dostępny będzie także w wersji elektronicznej

Komentarze